MKB bedrijven

De afkorting MKB staat voor Midden- en Kleinbedrijf en daaronder vallen bedrijven met een maximum van 250 werknemers. Wat veel mensen niet weten is dat verreweg de meeste bedrijven in Nederland , meer dan 99%,  zijn MKB bedrijven en het is dus een enorm deel van onze economie.

In Europa is dit nauwelijks anders en in de 27 EU-landen zijn ruim 99,8% van alle bedrijven MKB bedrijven. In de rijkere landen, waaronder Nederland, leveren MKB bedrijven een bijdrage van ongeveer 50% aan het bruto binnenlands product en ze zorgen voor bijna driekwart van de aanwezige werkgelegenheid. De werkgelegenheid bij MKB bedrijven neemt bovendien sneller toe dan de werkgelegenheid bij de grote bedrijven.

In alle niet-financiële bedrijfstakken vormt het MKB een overgrote meerderheid met een percentage van meer dan 90% van alle bedrijven. De meest populaire sectoren voor het MKB zijn de groothandel en detailhandel en zakelijke dienstverlening. In deze twee sectoren zijn ongeveer twee derde van alle MKB bedrijven actief.

Handel en export zijn voor Nederland traditioneel belangrijke zaken en het MKB is ook erg actief op deze gebieden. Ongeveer 2 op de 5 MKB bedrijven exporteert producten of investeert in het buitenland. De meeste bedrijven die ook actief zijn op de internationale markt houden het bij het importeren en exporteren van goederen, maar er zijn ook veel bedrijven die zich bezighouden met internationale samenwerking en investeringen in het buitenland.

Ondanks het feit dat het MKB in Nederland veel heeft geleden onder de crisis, lijken ze de weg naar boven weer in zicht te hebben. Vooral het kleinbedrijf lijkt het relatief goed te doen, maar ook het middenbedrijf lijkt op weg naar betere resultaten. Dit komt vooral doordat de vraag van onze grootste handelspartner, Duitsland, stabiel blijft en door een toenemende vraag uit opkomende landen die steeds meer producten van het Nederlandse MKB kopen.

MKB bedrijven in Nederland willen op dit moment weer graag investeren en er zijn dus extra financiële middelen benodigd. Ondanks de enigszins goede vooruitzichten is het in deze tijden echter niet eenvoudig om deze financiële middelen te verkrijgen en dit zou een eventuele groei van MKB bedrijven kunnen stoppen. MKB bedrijven die op zoek zijn naar extra financiële middelen wensen vooral gebruik te maken van bankleningen, leverancierskredieten en leasing.